Форс-мажор у зоні АТО підтверджуватиметься сертифікатом Торгово-промислової палати

Згідно із Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 р.№1669-VII, протягом строку дії цього Закону єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), які мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Відповідні зміни торкнулися й Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р.№671/97 (далі — Закон №671/97. Водночас до повноважень ТПП віднесено засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), а також торговельних і портових звичаїв, прийнятих в Україні за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб (абз. 3 ч. 3 ст. 14 Закону №671/97).

Закон №671/97 доповнено ст. 14 1, керуючись якою, ТПП України й уповноважені нею регіональні ТПП засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів із дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

0