ПОДАТКОВИЙ КАЛЕНДАР НА ГРУДЕНЬ 2015

14 грудня, понеділокОстанній день подання

 

 • звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

 

15 грудня, вівторокОстанній день подання

 

 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за листопад 

 

16 грудня, середаОстанній день подання

 

 • заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2016 р. та розрахунку доходу за попередній календарний рік

 

18 грудня, п'ятницяОстанній день сплати

 

 • авансового внеску з єдиного податку за грудень 2015 р. платниками, віднесеними до першої та другої груп

 

21 грудня, понеділокОстанній день подання
 • податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю 
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне cоціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за листопад 
 • заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2016 р.
 • декларації акцизного податку за листопад 
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у листопаді 
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад

 

Останній день сплати
 • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції*
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад (крім гірничних підприємств)
  *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм 

 

28 грудня, понеділокОстанній день сплати

 

 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за листопад

 

29 грудня, вівторокОстанній день сплати

 

 • авансового внеску рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини на грудень
 • авансового внеску рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на грудень 
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку на грудень 

 

30 грудня, середаОстанній день сплати

 

 • авансових внесків з податку на прибуток за грудень 
 • податку на додану вартість за листопад 
 • плати за землю за листопад 
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад
 • податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за листопад на поточний або депозитний банківський рахунок, на вклади членів кредитної спілки 
 • військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за листопад 
 • акцизного податку за листопад
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за листопад 
0